Thạc sỹ - bác sỹ Yeong Cheng Toh tốt nghiệp Bác sỹ Đa khoa tổng quát, Bác sỹ giải phẫu tại Singapore năm 1989 và tiếp tục hoàn thành chứng chỉ Thạc sỹ Y khoa chuyên ngành Sản Phụ khoa tại Đại học quốc gia Singapore năm 1996. Thạc sỹ - Bác sỹ Yeong Cheng Toh có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Sản Phụ khoa đặc biệt là chuyên khoa về hiếm muộn.