PGS.TS Trần Thanh Tú đã có 25 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành và nguyên là Trưởng khoa Điều trị tự nguyện A – BV Nhi Trung Ương, Phó viện trưởng – Trưởng phòng nghiên cứu Phòng nghiên cứu dịch tễ và sức khỏe cộng đồng – Viện bảo vệ sức khỏe trẻ em.

Tiến sĩ – Bác sĩ Trần Thanh Tú tốt nghiệp chuyên ngành Nhi Khoa – Đại học Y Hà Nội năm 1991, Thạc sĩ chuyên ngành Nhi khoa năm 1995, Tiến sĩ chuyên ngành Nhi – Nội tiết và chuyển hóa năm 2011.